Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
OG: Sprijinirea antreprenoriatului si a initiativelor antreprenoriale din mediul urban al regiunii Vest, pe o perioada de 3 ani, cu un cost total eligibil de 8,812,266.59 lei. Proiectul abordeaza integrat infiintarea de noi afaceri, asigurand toate etapele de la informarea potentialului antreprenor cu privire la oportunitatile oferite de cariera antreprenoriala (campania de promovare a antreprenoriatului), formare in domeniul antreprenoriatului (300 pers) si asistenta in elaborarea planului de afaceri (300) , selectie a celor mai bune 36 de idei de afaceri in cadrul unei competitii deschise publicului larg, subventionarea celor mai bune 36 de planuri de afaceri si asistenta, consultanta si monitorizarea a afacerii in cadrul centrului de sprijin pentru afaceri. Proiectul va pune accent deosebit pe selectia acelor idei sustenabile de afaceri ancorate in realitatea locala, dar cu perspectiva de dezvoltare la nivel regional/ national/ international. Proiectul abordeaza convergent sprijinirea antreprenoriatului, propunand diferite directii principale care conduc catre dezvoltarea antreprenoriatului. Proiectul aloca 163,745.67 lei (1.86% din total costuri eligibile) temei secundare de Îmbunataþire a accesibilitaþii, a utilizarii si a calitaþii tehnologiilor informaþiei si comunicaþiilor deoarece in era digitala potentialul de dezvoltare al unei intreprinderi depinde enorm de cunostintele TIC si de capacitatea antreprenorului de a se promova online, cu acces nelimitat catre piata globala. Proiectul aloca 130,697.67 lei (1.48%) temei secundare de inovare sociala pentru a apropia mediul de afaceri de activitatile proiectului pe de o parte, stiut fiind ca mentoratul reprezinta una dintre cele mai eficiente modalitati de transfer de know-how catre tinerii antreprenori si pe de alta parte pentru a oferi tinerilor antreprenori cat mai multe sanse de a interactiona cu potentialii clienti/furnizori, de a-si dezvolta capacitatile de comunicare/networking si lucru in echipa. Proiectul aloca 5648310 lei (64,10%) ajutorului pentru startupuri sub forma granturilor din schema de minimis (o medie de 35190,65 euro/startup, dar nu mai mult de 40,000 euro). Bugetul eligibil de 8,812,266.59 lei (aprox 1.976.509 euro) respecta valoarea maxima a proiectului conform conditiei din Ghidul Solicitantului, pag 19, incadrandu-se sub pragul de 2,4 mil euro pt 36 de startupuri create.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS.1 – Sprijinirea antreprenoriatului si imbunatatirea competentelor si abilitatilor antreprenoriale pentru 300 de persoane cu domiciliul stabil/rezidente in regiunea Vest in primele 12 luni ale proiectului Proiectul abordeaza integrat infiintarea de noi afaceri, urmand un traseu logic de implementare. Se pleaca de la informarea generala si specifica a potentialului antreprenor cu privire la oportunitatile oferite (activitati de informare generala – A2 si specifica - SA3.1 – campanie de promovare - cu rezultatele asteptate RA1-7 descrise la rubrica Rezultate); pe baza mobilizarii potentialilor beneficari se realizeaza selectia (SA3.2 cu RA8); se ofera servicii de consultanta, formare, networking (SA3.3 cu RA9-15), se dezvolta competente/planuri de afaceri pentru cei 300 GT (SA3.4 si SA3.5 cu RA16-19); se selecteaza cele mai bune idei de afaceri (SA3.6 cu RA20) si se calibreaza asteptarile in urma unui stagiu de practica (SA3.7 cu RA21-22). Dezvoltarea competentelelor antreprenoriale va constitui fundamentul initiativelor antreprenoriale, sprijinul financiar si consilierea de business oferita in cadrul proiectului vor crea un avantaj competitiv esential in procesul dezvoltare a ideii de afaceri. Armonizarea ideilor de afaceri cu realitatea mediului de afaceri regional, intalnirile intre antreprenori si specialisti vor duce la coagularea unei retele de antreprenori, la aparitia de noi idei/startupuri. Selectarea celor mai bune 36 de idei de afaceri si desfasurarea practicii intr-o companie similara va creste in mod simtitor sansele de reusita ale startupurilor nou create atat din punctul de vedere dimensionarii corecte a asteptarilor cat si al abilitatilor manageriale de gestionare a afacerii.

2 OS.2 – Sustinerea infiintarii si dezvoltarii a 36 de idei de afaceri selectate in urma concursului, in lunile 13-30 de proiect. in urma activitatilor aferente OS1 vor fi selectate cele mai bune 36 de idei de afaceri, in vederea finantarii disponibile in cadrul schemei de minimis a proiectului. Aceasta etapa se va realiza in cadrul activitatii A4 cu RA23-30. Serviciile de consiliere si orientare se orienteaza in aceasta etapa catre startupurile nou create, oferindu-se tot suportul posibil infiintarii startupurilor. In acest sens fiecare beneficiar va avea propriul dosar de infiintare, functie de domeniul CAEN ales. Un mentor cu experienta in antreprenoriat si in domeniul de afacere ales de beneficiar va fi arondat la cel mult 2 beneficiari, acest lucru fiind esential in aceasta etapa de dezvoltare al startupului vis-a- vis de calibrarea asteptarilor si pasii decizionali extrem de importanti ce urmeaza a fi luati in aceasta perioada. Finantarea startupurilor va fi realizata in 2 transe, conform metodologiei POCU functie de atingerea unor indicatori de performanta (25% din valoarea ajutorului de minimis va fi disponibil dupa realizarea de venituri intr-un cuantum de min 30% din valoarea primei transe). Principalele beneficii ale acestei etape, la nivelul GT le reprezinta accesul la finantare, consiliere si mentorat. Se vor asigura noi locuri de munca sustenabile pentru minim 72 de angajati in cel mult 6 luni de la infiintarea startupurilor. Mediul de afaceri regional va beneficia de asemenea de pe urma proiectului, prin aparitia a 36 de noi startupuri considerate a fi cele mai viabile dintr-un total de 300.

3 OS.3 – Monitorizarea si dezvoltarea afacerilor finantate in urma concursului de idei (lunile 31- 36 de proiect). Beneficiind de experienta antreprenoriala, know-how- ul si serviciile de consiliere si orientare oferite de proiect, cele 36 de afaceri vor continua sa se dezvolte. In cadrul acestei etape se vor monitoriza indicatorii de performanta asa cum ei sunt proiectati in planurile de afaceri ale fiecarui beneficiar (nr salariati, venituri si cheltuieli, prag de rentabilitate, perspective de dezvoltare, etc). Pentru realizarea acestui obiectiv, proiectul propune activitatea A5 si rezultatul RA31. Tot in aceasta etapa vor fi finalizate si promovate cele 2 studii asupra mediului antreprenorial regional, organizandu-se 4 intalniri cu lucru cu reprezentantii institutiilor implicate in dezvoltarea antreprenoriatului (primarii/consilii municipale/judetene/universitati), cate una in fiecare judet. Pe baza studiilor vor fi propuse masuri de imbunatatire a politicilor actuale de sustinere a antreprenoriatului, avand in vedere decalajul existent intre nivelul de dezvoltare al acestuia in cele mai dezvoltate tari din lume comparativ cu regiunea Vest.

Grupul tinta vizat prin proiect are in vedere un numar de 300 persoane cu abilitati antreprenoriale (210 pers inactive/studenti si 90 angajati), care doresc sa dezvolte o activitate independeta in mediul urban al regiunii Vest (42 orase eligibile conform PDR Vest 2014- 2020). Pentru a face parte din grupul tinta eligibil al proiectului, persoanele selectate vor avea domiciliul sau resedinta in mediul rural sau in cel urban din regiunea Vest si vor dori sa initieze o afacere non-agricola in mediul urban. In plus, nu vor fi selectati tineri NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani. 210 persoane selectate vor fi tineri cu varste cuprinse intre 18-25 ani inmatriculati intr-o forma de invatamant din Regiunea Vest (oferim un context favorabil pentru dezvoltarea de initiative antreprenoriale si ocuparea pe cont propriu a tinerilor pana in 25 de ani, deoarece timerii au mari dificultati in a gasi un loc de munca (23,9% cu mult sub media europeana de 32,9%), pornirile antreprenoriale sunt mult reduse fata de media europeana (1% in Romania vs 25% in tari precum Cehia) si pe de alta parte si nu in ultimul rand, Universitatea de Vest din Timisoara se ocupa de educatia tinerilor angajandu-se sa le ofere acestora un start cat mai bun in cariera atat prin educatia teoretica oferita, cat si prin apropierea de mediul de afaceri si transferul de know-how in domeniul antreprenoriatului). 90 pe persoane vor fi recrutate din randul angajatilor.
Activitatile proiectului vin in intampinarea solutionarii problemelor identificate la nivelul grupului tinta si prezentate la rubrica context, astfel: (a) Nevoia de dechidere a populatiei catre antreprenoriat si (b) Nevoia de formare antreprenoriala - proiectul propune un grup tinta de 300 persoane care vor deprinde abilitati si cunostinte antreprenoriale necesare si suficiente pentru a porni propria afacere si vine cu un indicator concret in sprijinul acestei afirmatii: 4S11 Persoane care beneficiaza de sprijin, din care someri&inactivi/angajati (300); (c) Nevoia de acces la finantare si nr mic de IMMuri/1000 locuitori fata de media europeana – proiectul propune un indicator clar 4S10 IMMuri create si functionale 6 luni dupa terminara sprijinului (36) care abordeaza aceasta problema; (d) Nevoia de mentorat/tutorat monitorizare si dezvoltare a unor startupuri sustenabile, de a reduce rata mortalitatii IMMurilor romanesti (cea mai mare din UE) cu un indicator de sustenabilitate 4S9 Locuri de munca create si existente ca urmare a sprijinului primit (72) si rezultate de monitorizare ale startupurilor nou create in cadrul proiectului; (d) nevoia de incurajare a tinerilor in antreprenoriat (210 studenti selectati in GT).

Selectarea grupului țintă se va realiza pe baza îndeplinirii următoarelor criterii cumulative:
Pentru GT format din 210 pers inactive/studenți
 • domiciliul sau reședința în regiunea Vest
 • vor dori să inițieze o afacere non-agricolă în mediul urban
 • sunt tineri cu vârste cuprinse între 18-25 ani înmatriculați într-o formă de învățământ din Regiunea Vest
 • nu vor fi NEETs (care nu urmează nicio forma de învățământ și nici nu au un loc muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani
 • domiciliul sau reședința în regiunea Vest
 • vor dori să inițieze o afacere non-agricolă în mediul urban
 • nu au calitatea de actionar majoritar la alte companii;
 • codul CAEN respondent al ideii de afaceri si localizarea
acesteia (in vederea respectarii conditii lor asumate prin proiect, respecitv max 20% din cursantii selectati vor infiinta o companie in CAEN sectiunea G – Comert cu ridicata;

Pentru GT format din 90 persoane angajate
 • domiciliul sau reședința în regiunea Vest
 • vor dori să inițieze o afacere non-agricolă în mediul urban
 • nu au calitatea de actionar majoritar la alte companii;
 • codul CAEN respondent al ideii de afaceri si localizarea
acesteia (in vederea respectarii conditii lor asumate prin proiect, respecitv max 20% din cursantii selectati vor infiinta o companie in CAEN sectiunea G – Comert cu ridicata

1. RA1: Participanti la conferinta de lansare informati despre beneficiile proiectului: 150; contribuie la realizarea obiectivului transversal de informare promovare, cu implicatii asupra tuturor obiectivelor specifice si a obiectivului general al proiectului; este corelat cu subactivitatea SA2.5 Organziarea a 3 conferinte (lansare, intermediara si finala)
2. RA2: Participanti la conferinta intermediara informati despre beneficiile proiectului: 150; contribuie la realizarea obiectivului transversal de informare promovare, cu implicatii asupra tuturor obiectivelor specifice si a obiectivului general al proiectului; este corelat cu subactivitatea SA2.5 Organziarea a 3 conferinte (lansare, intermediara si finala)
3. RA3: Numar participanti la conferinta finala in cadrul proiectului: 100; contribuie la realizarea obiectivului transversal de informare promovare; este corelat cu subactivitatea SA2.5 Organziarea a 3 conferinte (lansare, intermediara si finala)
4. RA4: Asigurarea promovarii si vizibilitatii proiectului prin realizarea siteului web; este corelat cu subactivitatea SA2.4 contribuie la realizarea obiectivului transversal de informare promovare. Datorita utilitatii lui atat in campania medie, anuntarea grupelor de cursanti si a evenomentelor de consiliere, conferinte, seminarii, a utilitatii lui in procesul de evaluare a planurilor de afaceri si de monitorizare a activitatii startupurilor, RA4 contribuie direct la realizarea OS1 Sprijinirea antreprenoriatului si imbunatatirea competentelor si abilitatilor antreprenoriale pentru 300 de persoane cu domiciliul stabil/rezidente in regiunea Vest in primele 12 luni ale proiectului; OS2 Sustinerea infiintarii si dezvoltarii a 36 de idei de afaceri selectate in urma concursului, in lunile 13-30 de proiect si OS3 Monitorizarea si dezvoltarea afacerilor finantate in urma concursului de idei in particular si in cadrul proiectului in general - in lunile 31-36 de proiect.
5. RA5: Numar vizitatori unici ai siteului proiectului (informati despre proiect): 500; contribuie la realizarea obiectivului transversal de informare promovare, cu implicatii asupra tuturor obiectivelor specifice si a obiectivului general si al celor specifice ale proiectului deoarece dintre vizitatorii siteului, prin sectiunea de inscriere in GT se va comensura intentia de participare la activitatile proiectului (min 350 persoane se vor inscrie pe site in vederea selectarii). Este corelat cu SA3.1 Campanie de promovare a: programului de formare antreprenoriala, a selectiei grupului tinta, a selectiei planurilor de afaceri si a antreprenoriatului.
6. RA6: Numar de aparitii in media scrisa si online despre activitatile proiectului: 30 (probeaza actualitatea proiectului, interesul sau pentru media si implicit pentru potentialul GT); Contribuie direct la realizarea OS1 Sprijinirea antreprenoriatului si imbunatatirea competentelor si abilitatilor antreprenoriale pentru 300 de persoane cu domiciliul stabil/rezidente in regiunea Vest in primele 12 luni ale proiectului; este corelat cu SA3.1 Campanie de promovare a: programului de formare antreprenoriala, a selectiei grupului tinta, a selectiei planurilor de afaceri si a antreprenoriatului.
7. RA7: Numar participanti la caravana informarii (desfasurata in municipiile resedinta de judet si/sau Petrosani - oras strategis de dezvoltare a Vaii Jiului) prin care activitatile si metodologiile proiectului sunt prezentate publicului tinta - min 300. Contribuie direct la realizarea OS1 Sprijinirea antreprenoriatului si imbunatatirea competentelor si abilitatilor antreprenoriale pentru 300 de persoane cu domiciliul stabil/rezidente in regiunea Vest in primele 12 luni ale proiectului; este corelat cu SA3.1 Campanie de promovare a: programului de formare antreprenoriala, a selectiei grupului tinta, a selectiei planurilor de afaceri si a antreprenoriatului.
8. RA8: Numar beneficiari selectati pentru a face parte din grupul tinta: 300. Contribuie direct la realizarea OS1 Sprijinirea antreprenoriatului si imbunatatirea competentelor si abilitatilor antreprenoriale pentru 300 de persoane cu domiciliul stabil/rezidente in regiunea Vest in primele 12 luni ale proiectului; este corelat cu SA3.2 Evaluarea si selectia grupului tinta
9. RA9: Numar antreprenori consiliati in etapa 1 de implelentare (L1-L12): 300. Este subordonat OS1 Sprijinirea antreprenoriatului si imbunatatirea competentelor si abilitatilor antreprenoriale pentru 300 de persoane cu domiciliul stabil/rezidente in regiunea Vest in primele 12 luni ale proiectului si este corelat cu subactivitatea SA3.3 Consilierea si orientarea in cariera a reprezentantilor GT
10. RA10: Numar reprezentanti GT participanti la activitatile de networking (min 2) oferite in cadrul proiectului: 60. Este subordonat OS1 si este corelat cu subactivitatea SA3.3
11. RA11: Numar reprezentanti GT participanti la seminarii si conferinte (min 4) pe teme antreprenoriale organizate/promovate in cadrul centrului: 70. Este subordonat OS1 si este corelat cu subactivitatea SA3.3
12. RA12: min 20 antreprenori de succes participanti (success stories) la seminariile dezvoltate in cadrul proiectului. Este subordonat OS1 si este corelat cu subactivitatea SA3.3
13. RA 13: Numar mentori selectati pentru consilierea si orientarea in cariera a antreprenorilor: 20. Este subordonat OS1 si este corelat cu subactivitatea SA3.3
14. RA14: Numar analize asupra antreprenoriatului in regiunea Vest: 2. Este subordonat OG si este corelat cu subactivitatile SA3.3, actiunea - Analiza si propuneri de imbunatatire a politicilor publice din domeniul antreprenoriatului la nivel local/regional/national; SA4.4 si SA5.1. Analizele vor viza inputurile antreprenoriale ale studentilor pentru a oferi UVT masuri de imbunatatire a politicilor antreprenoriale destinate propriilor studenti pe de o parte si pe de alta parte se va realiza o analiza a mediului antreprenorial din Regiunea Vest - pentru a oferi OTIMMCT si AIPPIMM resurse relevante dentru dezvoltarea politicilor de sustinere a antreprenoriatului la nivel regional/national
15. RA15: Numar propuneri imbunatatire a politicilor UVT/AIPPIMM in domeniul antreprenoriatului: 2. Este subordonat OG si este corelat cu subactivitatea SA3.3, actiunea Analiza si propuneri de imbunatatire a politicilor publice din domeniul antreprenoriatului la nivel local/regional/national; SA4.4 si SA5.1
16. RA16: 300 participanti la cursurile de formare antreprenoriala. Este subordonat OS1 si este corelat cu SA3.4 Derularea programului de formare antreprenoriala
17. RA17: 210 tineri cu vârste intre 18-25 ani participanti la cursurile de formare antreprenoriala. Este subordonat OS1 cu SA3.4
18. RA18: minimum 20 participanti la cursurile de formare din fiecare judet la regiunii. Este subordonat OS1 cu SA3.4
19. RA19: 300 planuri de afaceri dezvoltate in cadrul proiectului. Este subordonat OS1 cu SA3.5 Dezvoltarea si finalizarea planurilor de afaceri
20. RA20:min 36 afaceri selectate pentru finantare POCU pentru schema de ajutor de minimis. Este subordonat OS1 si corelat cu SA3.6. Concursul de planuri de afaceri
21. RA21: min 20 tutori selectati pentru desfasurarea practicii in companii cat mai apropiate ca domeniu de activitate cu cele ce urmeaza a fi finantate. Este subordonat OS1 si corelat cu SA3.7. Desfasurarea practicii in companii similare
22. RA22: min 36 rapoarte de stagii de practica dezvoltate. Este subordonat OS1 si corelat cu SA3.7. Desfasurarea practicii in companii similare. Stagiul de practica va avea o durata de min 40 ore.
23. RA23: Numar companii infiintate: 36. Este subordonat OS2 Sustinerea infiintarii si dezvoltarii a 36 de idei de afaceri selectate in urma concursului, in lunile 13-30 de proiect si este corelat cu A4. Implementarea planurilor de afaceri cu SA4.1 Infiintarea companiilor
24. RA24: Numar companii finantate: 36. Este subordonat OS2 cu SA4.2 Aplicarea schemei de ajutor de minimis si monitorizarea dezvoltarii companiilor in etapa 2 a proiectului (L13-L30).
25. RA25: Minimum 4 companii finantate prin schema de minimis (11.11%) care sa contribuie la atingerea obiectivelor orizontale de dezvoltare durabila. Este subordonat OS2 cu SA4.2 Aplicarea schemei de ajutor de minimis si monitorizarea dezvoltarii companiilor in etapa 2 a proiectului (L13-L30).
26. RA26: Minimum 4 companii finantate prin schema de minimis (11.11%) care sa contribuie la atingerea obiectivelor orizontale de inovare sociala. Este subordonat OS2 cu SA4.2 Aplicarea schemei de ajutor de minimis si monitorizarea dezvoltarii companiilor in etapa 2 a proiectului (L13-L30).
27. RA27: Minimum 4 companii finantate prin schema de minimis (11.11%) care sa contribuie la atingerea obiectivelor orizontale de utilizare eficienta a resurselor/emisii scazute de carbon. Este subordonat OS2 cu SA4.2 Aplicarea schemei de ajutor de minimis si monitorizarea dezvoltarii companiilor in etapa 2 a proiectului (L13-L30)
28. RA28: Minimum 4 companii finantate prin schema de minimis (11.11%) care sa contribuie la atingerea obiectivelor orizontale de cercetare-dezvoltare. Este subordonat OS2 cu SA4.2 Aplicarea schemei de ajutor de minimis si monitorizarea dezvoltarii companiilor in etapa 2 a proiectului (L13-L30).
29. RA29: Minimum 9 companii finantate prin schema de minimis (25%) care sa contribuie la atingerea obiectivelor orizontale de solutii TIC. Este subordonat OS2 cu SA4.2 Aplicarea schemei de ajutor de minimis si monitorizarea dezvoltarii companiilor in etapa 2 a proiectului (L13-L30).
30. RA30: Numar locuri de munca infiintate in max 6 luni de la semnarea contractului de subventie pt ajutorul de minimis: 72. Este subordonat OS2 cu SA 4.2 Aplicarea schemei de ajutor de minimis si monitorizarea dezvoltarii companiilor in etapa 2 a proiectului (L13-L30).
31. RA31: Numar companii monitorizate in etapa 3 de implementare a proiectului (L31-L36). Este subordonat OS3 Monitorizarea si dezvoltarea afacerilor finantate in urma concursului de idei - lunile 31-36 de proiect si corelat cu A5. Monitorizarea companiilor (L31-L36)
32. RA32 Indicator de rezultat nr 1: 4S9 Locuri de munca create si existente ca urmare a sprijinului primit: 72. Atingerea lui se realizeaza prin RA30 in etapa 2, prin activitatea A4. Implementarea planurilor de afaceri si corespunde OS2 Sustinerea infiintarii si dezvoltarii a 36 de idei de afaceri selectate in urma concursului, in lunile 13-30 de proiect. Premisele realizarii lui se bazeaza in mod deosebit pe Indicator de rezultat nr 2: 4S10 IMMuri create si functionale 6 luni dupa terminara sprijinului: 36 dar si pe toate rezultatele asteptate anterioare (RA1-RA29)
33. RA33Indicator de rezultat nr 2: 4S10 IMMuri create si functionale 6 luni dupa terminara sprijinului: 36. Atingerea lui se realizeaza prin RA24 in etapa 2, prin activitatea A4. Implementarea planurilor de afaceri si corespunde OS2 Sustinerea infiintarii si dezvoltarii a 36 de idei de afaceri selectate in urma concursului, in lunile 13-30 de proiect. Premisele realizarii lui se bazeaza in mod deosebit pe RA20, dar si pe celelalte rezultate asteptate anterioare (RA1-RA23)
34. RA34 Indicator de realizare nr 1: 4S11 Persoane care beneficiaza de sprijin, din care someri & inactivi /angajati:300. Atingerea lui se realizeaza prin RA16 in etapa 1, prin activitatea SA3.4 Derularea programului de formare antreprenoriala. Premisele realizarii lui se bazeaza pe toate rezultatele asteptate anterioare (RA1-RA15)