Despre proiect


START UP BANAT este un proiect integrat de susținere a înființării de intreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea Vest.
Proiectul propune formare antreprenorială la nivelul Regiunii Vest a 3O0 de persoane; finanțare a 36 planuri de afaceri; servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat pentru cele 36 de afaceri finanțate precum și monitorizare dezvoltării afacerilor finanțate).
Proiectul START UP BANAT este co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7:
Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană și este implementat de către Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu Agentiei pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului din Timisoara (AIMMAIPET)
Proiectul în cifre:
> Valoare totală proiect: 8.922.024,52 lei
> Finanțare nerambursabilă:8.795.599,82 lei
> Perioada de implementare: 11.01.2018 – 10.01.2021 (36 luni)
> Nr. de locuri de muncă nou-înființate: minimum 72
> Nr. de persoane care beneficiază de formare antreprenorială: 300
> Întreprinderi finanțate: 36