Despre parteneri


Universitatea de Vest din Timisoara este furnizor de FPC autorizat conform OG 129/2000, republicata republicată în Monitorul Oficial din data de 01.10.2014 în care se menţioneză la ART. (2) Programele postuniversitare de educaţie permanentă, furnizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe de formare profesională a adulţilor de nivel universitar, organizate în învăţământul superior, se supun numai mecanismelor specifice de autorizare şi acreditare academică.
UVT ofera consultanta si instruire in antreprenoriat, management, managementul resurselor umane, comunicare, marketing, managementul proiectelor, managementul afacerilor, achizitii. Din 2007 conform POSDRU 2007-2013 a certificat ANC peste 2000 de persoane. UVT are din anul 2008 si un Departament de Accesare si Implementare Proiecte administreaza oferind informatii gratuit atat persoanelor angajate in cadrul UVT cat si celor din exterior, celor interesati de finantari europene. UVT are experienta relevanta in implementarea de proiecte, fiind implicat in perioada 2007-2015 in peste 40 proiecte strategice POSDRU ca Beneficiar si peste 20 ca Partener.
UVT a implementat proiectul POSDRU/92/3.1/S/63922 in calitate de partener. Proiectul a vizat crearea unui Centru Informatic de Asistență Online (CIAO) dar si crearea unei Rețea Națională de Centre de promovare a parteneriatelor transnaționale și naționale (RNCPT) pentru IMM-uri.
Proiectul POSDRU 176/S/149677 "Acces - Antreprenoriat - Curaj, Cunoastere, Efort, Succes a fost implementat impreuna cu Fundatia Serviciilor Sociale Bethany din Timisoara si a creat la nivel local al regiunii de Vest în cadrul proiectului s-au derulat 17 cursuri de inițiere, dintre care 4 cursuri de inițiere în competențe civice și sociale, 2 cursuri de alfabetizare și 11 cursuri de competențe informatice. În cadrul acestor cursuri au participat 162 persoane, dintre care 159 au fost certificate. Au fost organizate 3 cursuri de specializare în competențe sociale și civice la care au participat 30 de angajați ai instituțiilor administrației publice locale. În cadrul proiectului au fost organizate în total 5 cursuri de calificare/recalificare, dintre care 3 cursuri de lucrător în comerț și 2 cursuri de lucrător în alimentație. La aceste cursuri au participat 100 de persoane. S-au derulat două tipuri de campanii, una adresată persoanelor din grupurile vulnerabile privind informarea despre o viață sănătoasă, iar cealaltă campanie a fost orientată către angajați și angajatori si a urmărit promovarea accesului pe piața muncii. Prin aceste campanii am reușit să informăm despre o viață sănătoasă 508 persoane aparținând grupurilor vulnerabile, tot în același număr fiind și informați despre proiect și piața muncii. Ne-am propus și am realizat 10 activități de voluntariat în sprijinul persoanelor vulnerabile și 10 întâlniri/grupuri de lucru organizate cu actori relevanți pe piața muncii pentru promovarea oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile. La aceste grupuri de lucru au participat 77 de persoane. 226 beneficiari din categorii vulnerabile au fost mediați în vederea angajării si au beneficiat de servicii de sprijin și asistență. 42 persoane au fost integrate profesional și ulterior monitorizate post-angajare. Au fost organizate 2 burse ale locurilor de muncă la care au participat 236 persoane.
Oficiul Teritorial pentru IMM si Cooperatie Timisoara s-a infiintat in anul 2005, apoi din anul 2017 cnf unei Decizii a Ministrului pentru Comert si Antreprenoriat a devenit Agentie pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului din Timisoara (AIMMAIPET) ca structura subordonata a actualei AIPIMM, avand ca principal obiect de activitate sprijinirea dezvoltarii sectorului IMM din reginea de Vest cu tot ceea ce presupune acest lucru: evidenta IMM, colaborarea cu autoritatile publice pt dezv IMM, implementare programe de sprijin IMM, etc.
AIMMAIPET are o bogata experienta in management de proiect si parteneriate POSDRU (fiind implicat in 4 proiecte strategice dintre care amintim POSDRU/92/3.1/S/59376 Dialog antreprenorial pentru performanta in afaceri si POSDRU/103/5.1./G/76690), are capacitatea de a gestiona bugete similare celui din prezenta cerere de finantare, are conexiuni foarte bune si utile cu mediul economic cat si cu cel antreprenorial, poseda know-how relevant si aduce o valoare adaugata evidenta in monitorizarea schemelor de minimis si a startupurilor, cat si pentru realizarea de studii. OTIMMCT a fost implicat in etapa de dezvoltare a ideii de proiect, de identificare a nevoilor grupului tinta, de descriere a activitatilor, a personalului necesar pentru implementarea acestuia, a bugetarii proiectului.
Rolul AIMMAIPET in acest proiect, pe baza experientei acumulate este de a pune la dispozitia proiectului resurse materiele, umane si financiare necesare (buget eligibil 411681,59 lei, cofinantare 61752,24 lei); de a atrage asigura suport consiliere antreprenori prin Specialitst antreprenoriat, de a monitoriza schema de minimis si startupurile din momentul infiintari si inca 12 luni dupa finalizarea proiectului. Activitati: A2; A3; A4; A5; A6. Resurse umane implicate: Coord., Spec antrpr, spec studiu; membru juriu, monitori schema minimis, monitori startup 4.